Chi tiết tin

CÔNG ĐOÀN

Công Đoàn cơ sở  BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TTGDTX QUẢNG NAM TẬP THỂ CÔNG ĐOÀN TTGDTX QUẢNG NAM

Công Đoàn cơ sở

 

1. Chức năng nhiệm vụ:
   - Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho Đoàn viên và Cán bộ Công chức, góp phần nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ đội ngũ.
   - Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng cho Cán bộ Công chức.
   - Tổ chức các phong trào thi đua, thực hiện các cuộc vận động mang tính chất xã hội rộng lớn của ngành.
   - Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng.
2. Cơ cấu tổ chức:
   - Tổng số Công Đoàn viên:22
   - Tổ Công Đoàn: 03 tổ
   - Ban chấp hành công đoàn: 03 ( 01 Chủ tịch,  02 Ủy viên )

 

[Trở về]

Các tin khác:

LỊCH HỌC VÀ THI

Liên kết Website

select

Trang thông tin điện tử Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Địa Chỉ: 124B Trần Quý Cáp - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3812087
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập