Phòng tổ chức - hành chính


Điện thoại: 0510 3812 087Trưởng phòng: Lê Văn Dũng

Điện thoại: 0510 3812 087

Di động: 0913352293

Email: 
Thủ quỹ: Nguyễn Thị Huy Đức

Điện thoại: 0510 3812 087

Di động: 0905673967

Email:
Văn thư - TV: NGUYỄN LÂM QUỲNH GIAO

Điện thoại: 0510 3812 087

Di động: 0914 749 167

Email: 

Bảo vệ: LÊ DŨNG

Điện thoại: 0510 3812 087

Di động: 01262 644 849

Email:

Bảo vệ: CA TRÀ

Điện thoại: 05103.812.087

Di động:

Email:


 

Nhân viên phục vụ: NGUYỄN THỊ THANH DIÊN

Điện thoại: 

Di động:

Email:

    

Giáo viên: 

Di động:

Email:Giới thiệu chung về phòng Tổ chức - Hành Chính

Tổng số có:5  thành viên
- Trưởng phòng: LÊ VĂN DŨNG
Chức năng: - Thực hiện các nhiệm vụ về công tác tổ chức, hành chính và quản trị của cơ quan;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục tư tưởng, chính trị và pháp luật cho viên chức và sinh viên;
- Thực hiện nhiệm vụ thông tin, báo cáo; quản lý mạng thông tin nội bộ của cơ quan;
- Quản lý cơ sở vật chất, các thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học;
- Quản lý hồ sơ tổ chức nhân sự của cơ quan; Tham mưu cho Ban giám đốc thực hiện công tác hợp đồng, phân công và sử dụng lao động; xây dựng kế kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng hằng năm.
- Phối hợp và hỗ trợ các Phòng chuyên môn thực hiện tốt kế hoạch đào tạo và giảng dạy.

Chức năng, nhiệm vụ

TRUNG TÂM GDTX QUẢNG NAM

            PHÒNG TC- HC

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC CÁC THÀNH  VIÊN

PHÒNG TC-HC  

1. LÊ VĂN DŨNG -  Trưởng phòng: Phụ trách kế toán.
-  Tham mưu, đề xuất với Giám đốc trung tâm về các vấn đề liên quan đến tài chính, theo dõi tăng giảm tài sản, xây dựng các kế hoạch về tài chính, tài sản. Thanh toán, chuyển trả các nguồn kinh phí.Tổng hợp, dự toán, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí được cấp. Ngoài ra đảm nhận một số công việc khác khi phòng giao.
- Xử lý công việc của phòng khi trưởng phòng vắng mặt

2. Nguyễn Lâm Quỳnh Giao: - Văn thư, 
-  Công tác văn thư, lưu trữ ( Nhận vào sổ công văn đến, đi , chuyển, phát công văn giấy tờ của trung tâm , xử lý công văn theo yêu cầu của T rung tâm và các phòng tổ chuyên môn, mở sổ theo dõi các loại công văn, giấy tờ chuyển đi qua đường bưu điện hằng ngày)
*  Mua văn phòng phẩm và các loại đồ dùng văn phòng theo phiếu đề xuất được duyệt của lãnh đạo trung tâm và làm thủ tục thanh toán các khoản kinh phí ( điện, nước, điện thoại ….) theo hóa đơn sử dụng. Ngoài ra đảm nhận một số công việc khác khi phòng giao.
- Quản lý, sử dụng máy photo và con dấu của Trung tâm.

3. Ca Trà - Trực và bảo vệ tài sản của trung tâm GDTX. Ngoài ra đảm nhận một số công việc khác khi phòng giao.

4. Lê Dũng - Trực và bảo vệ tại Văn phòng Trung tâm GDTX . Ngoài ra đảm nhận một số công việc khác khi phòng giao

5. Nguyễn Thị Huy Đức -Thủ quỹ
- Thu học phí các lớp Đại học, BTVH, THNN, dạy nghề và các khoản thu hợp pháp khác của trung tâm. - Phụ trách tủ sách cơ quan, theo dõi việc nhập, xuất và cho mượn sách và tài liệu tham khảo. -
-  Ngoài ra đảm nhận một số công việc khác khi phòng giao. PHÒNG TC-HC.

6. Nguyễn Thị Thanh Diên:
-  Phục vụ:
* Công tác phục vụ:  Phục vụ nước uống cho Lãnh đạo và trực tiếp phục vụ các cuộc họp, lễ hội,... do trung tâm tổ chức hoặc được trung tâm, lãnh đạo phòng TC-HC giao.
Trực tiếp làm vệ sinh hằng ngày các phòng làm việc của giám đốc, Phòng TC-HC, hội trường, khu vực các phòng làm việc. 

LỊCH HỌC VÀ THI

Liên kết Website

select

Trang thông tin điện tử Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Địa Chỉ: 124B Trần Quý Cáp - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3812087
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập