Phòng quản lý đào tạo

- Tổ chức mở các lớp THPT theo hệ GDTX, các lớp nghề phổ thông, các lớp chứng chỉ Tin học và ngoại ngữ theo mọi cấp độ, các lớp Đại học hệ VLVH, các lớp chuyên đề ngắn hạn.
- Quản lý hoạt động dạy và học của các lớp trên.
- Tổ chức thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp, thi hết môn theo kế hoạch của các Trường có liên kết đào tạo.

Điện thoại: 05103 818 990


Phó Trưởng phòng: Doãn Bá Nguyên

Điện thoại: 05103 818 990

Di động : 0986 800 189

Email: doannguyenps@gmail.com

- Chịu trách nhiệm chung hoạt động của phòng
- Quản lý các lớp:
. Đại học hệ VLVH  - Phân công theo dõi, chiêu sinh Tin học ngoại ngữ.
 - Phân công chiêu sinh, theo dõi kế hoạch giảng dạy các lớp bồi dưỡng ngắn hạn, trực tiếp giảng dạy môn tiếng Anh.
 - Phụ trách, theo dõi tuyển sinh.
 - Xử lý các công việc của phòng QLĐT khi trưởng phòng phân công hoặc có yêu cầu. - Phân công theo dõi điều hành công tác giảng dạy hệ GDTX, các lớp dạy thêm, ôn thi đại học.
 - Theo dõi chấm công, báo cáo và làm bảng lương cho giáo viên mời dạy hệ GDTX.
 - Tham mưu và xây dựng kế hoạch tuyển sinh.
 - Phụ trách công tác thí vụ của hệ GDTX


Nhân viên:

Điện thoại: 05103 818 990

Di động: 0905 673 967

Email: milkmilkduchuy@gmail.com

- Quản lý thiết bị dạy học.
- Tổng hợp các báo cáo về công tác chủ nhiệm của giáo viên cử làm chủ nhiệm các lớp ĐHTC.
- Kỹ thuật viên trang thông tin điện tử của Trung tâm.
- Cấp phát thu nhận hồ sơ tuyển sinh Đại học trực tuyến.
- Phân công theo dõi, chiêu sinh, sắp xếp về nghề phổ thông.
GIÁO VIÊN: TRẦN KIM NHUẬN

Điện thoại: 05103 818 990

Di động: 0913.194236

Email: 


- Quản lý các giấy tờ, công văn đi và đến của phòng QLĐT.
- Quản lý và cấp phát các văn bằng chứng chỉ.
- Phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển sinh.
- Phụ trách tủ sách dùng chung.


Giới thiệu chung

Tổng số có: 05 thành viên
- Trưởng phòng: PHAN VĂN QUẢNG
Chức năng:

- Trực tiếp quản lý quá trình dạy và học các lớp liên kết đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học (hệ VLVH) , BTVH, dạy nghề phổ thông , Tin học – Ngoại ngữ.

- Lập kế hoạch và tham mưu với ban giám đốc về kế hoạch tuyển sinh hằng năm. Lập và theo dõi kế hoạch, chương trình giảng dạy lớp nghề phổ thông, các lớp BTVH, các lớp Tin học – Ngoại ngữ, phối hợp với các trường quản lý, điều hành kế hoạch dạy học các lớp liên kết.

- Quản lý hồ sơ và quá trình học tập của học viên, sinh viên;

- Phối hợp với các trường đối tác tổ chức các ký thi tuyển sinh, kiểm tra hết môn và thi tốt nghiệp;

- Trực tiếp giải quyết các vấn đề có liên quan đến quá trình học tập của học viên, sinh viên.

LỊCH HỌC VÀ THI

Liên kết Website

select

Trang thông tin điện tử Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Địa Chỉ: 124B Trần Quý Cáp - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3812087
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập