Các tổ chuyên môn

TỔ CHUYÊN MÔN
Điện thoại: 
Tổ trưởng

Điện thoại: 

Di động:

Chuyên môn: 


Giáo viên

Điện thoại: 

Di động:

Chuyên môn: 


Giáo viên: 

Điện thoại:

Di động: 

Chuyên môn: 


Giáo viên: 

Điện thoại: 

Di động: 

Chuyên môn: 
LỊCH HỌC VÀ THI

Liên kết Website

select

Trang thông tin điện tử Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Địa Chỉ: 124B Trần Quý Cáp - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3812087
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập