Chức năng nhiệm vụ

1/ Nhiệm vụ của trung tâm GDTX cấp tỉnh:

1.1/ Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục
a/ Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ;
b/ Chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ bao gồm: Chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học ứng dụng, công nghệ thông tin-truyền thông; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; chương trình dạy tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi theo kế hoạch hằng năm của địa phương;
c/ Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS và THPT (trước đây gọi là chương trình BTVH).
1.2/ Điều tra nhu cầu học tập trên địa bàn, xác định nội dung học tập, đề xuất với sở GD&ĐT, chính quyền địa phương việc tổ chức các chương trình và hình thức học phù hợp với từng loại đối tượng.
1.3/ Tổ chức các lớp học theo chương trình GDTX cấp THCS và THPT dành riêng cho các đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật theo kế hoạch hằng năm của địa phương.
1.4/ Tổ chức dạy và thực hành kỹ thuật nghề nghiệp, các hoạt động lao động sản xuất và các hoạt động khác phục vụ cho học tập.
1.5/ Nghiên cứu tổng kết rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng góp phần phát triển hệ thống giáo dục thường xuyên.

2/ Về chức năng được giao:

a/ Chức năng liên kết đào tạo: Trung tâm GDTX tỉnh được phép phối hợp với các trường trung cấp, cao đẳng và đại học để liên kêt đào tạo các lớp theo hệ VLVH nhằm đáp ứng nhu cầu người học và góp phần tạo nguồn nhân lực cho địa phương.
b/ Chức năng đào tạo và ký cấp các loại chứng chỉ: Ngoài chức năng trên, trung tâm còn có chức năng đào tạo và ký cấp chứng chỉ ngoại ngữ và tin học cấp độ ABC cho người học; đào tạo bồi dưỡng và ký cấp các loại chứng chỉ bồi dưỡng ngắn hạn, cập nhật kiến thức kỹ năng theo nhu cầu của người học; tổ chức dạy nghề phổ thông cho học sinh trên địa bàn thành phố Tam Kỳ (vì hiện nay Trung tâm GDTX-HN của thành phố không thành lập).

LỊCH HỌC VÀ THI

Liên kết Website

select

Trang thông tin điện tử Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Địa Chỉ: 124B Trần Quý Cáp - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3812087
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập