Giới thiệu

Trung tâm GDTX Quảng Nam được thành lập theo Quyết định số 2005/QĐ-UB ngày 16/10/1997 của UBND tỉnh và hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được qui định tại Qui chế hoạt động của trung tâm do Bộ GD&ĐT ban hành tại Quyết định số 01/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/01/2007. Ngày 12/4/2007, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam đã ra Quyết định số 677/QĐ-SGD&ĐT về việc ban hành Qui chế hoạt động của Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Nam để trung tâm làm cơ sở tổ chức các hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Về bộ máy:  Hiện nay Trung tâm có 22 CBVC, trong đó gồm có:
+ Ban giám đốc có 03 người,
+ Phòng Quản lý đào tạo có 05 người (01 trưởng phòng, 1 Phó phòng và 03 CB-NV)
+ Phòng Tổ chức hành chính có 08 người (01 Q.trưởng phòng  01 phó phòng và 06 nhân viên)
+ Tổ chuyên môn có 06 người (01 tổ trưởng và 5 giáo viên)
+ Tổ chức công đoàn với 22 đoàn viên
+ Chi bộ có 01 với 08 đảng viên.
Trụ sở chính của trung tâm: 124b Trần Quý Cáp, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

LỊCH HỌC VÀ THI

Liên kết Website

select

Trang thông tin điện tử Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Quảng Nam
Địa Chỉ: 124B Trần Quý Cáp - Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 0235.3812087
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập